Norway

Velkomen til Norske Landbrukstenester

NLT er ein medlemsorganisasjon for alle avløysarlaga og landbrukstenestene over heile landet. Medlemslagaformidlar og organiserar avløysartenester til landbruket.  

Medlemslaga er lokalisert i kvart sitt område og er organisert som samvirkeføretak med bønder som medlemmer og eigarar. Primært er det bøndene som er medlemslaga sine kundar, men dei formidlar også arbeidskraft til næringslivet og private.

www.landbrukstjenester.no

In the appendix you find the current data about MR Norway and the photograph of the manager Frode Alfarnes.

English Information

Om NLT