Sweden

Vad är SMR?

SMR är din flexibla problemlösare för små och stora uppdrag inom entreprenad, bemanning och jord/skog.

Sveriges Maskinringar är en ekonomisk förening som grundades av Sveriges bönder. Vi är rikstäckande med 18 aktiva MR kontor och omsätter idag 420 miljoner som ökar stadigt c:a 20 % per år. Klicka på bilden för att hämta vår broschyr.

www.mrsverige.se

In the appendix you find the current data about MR Sweden and photographs of the chairman Gunnar Lindblad and the manager Anders Iwerbo as well as the representative of the Swedish MR in EMR, Göran Abrahamsson.